Формуляр за рекламация

Оттук, може да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договор, сключен от разстояние, чрез уебсайта https://viktoria.bg/.